Każdy człowiek chce się czuć bezpiecznie i zachować dobry stan zdrowia. Dużą część życia spędza się w pracy, więc to tam powinno się zwracać szczególną uwagę nie tylko na zachowanie swoje i współpracowników, ale także na to, jak wygląda otoczenie oraz czy jest bezpieczne. Pomoże to uniknąć niespodziewanych wypadków. Czy są jednak jakieś konkretne sposoby, by się ich na pewno ustrzec?

BHP z punktu widzenia pracodawcy

Kiedy zakłada się firmę, trzeba mieć na uwadze to, że ma się obowiązek dogłębnie poznać wszystkie przepisy, które wiążą się z jej posiadaniem. Pozwoli to uniknąć ewentualnych kar, ale nie tylko. Restrykcyjne przestrzeganie zasad BHP z pewnością zapewni bezpieczeństwo swoje i pracowników. Ich lekceważenie może mieć bardzo poważne skutki dla właściciela przedsiębiorstwa. Podstawowe rzeczy, jakie pracodawca powinien robić, to:

– organizować pracę zgodnie z przepisami,

– zapewniać przestrzeganie zasad BHP,

– udoskonalać metody mające chronić życie i zdrowie pracowników,

– reagować na powstające na bieżąco zagrożenia,

– uwzględnić specjalną ochronę dla pracownic w ciąży lub karmiących piersią, pracowników młodocianych i niepełnosprawnych,

– zapewnić realizację nakazów organów nadzoru nad warunkami pracy,

– zagwarantować wykonywanie zaleceń kierowanych przez społecznego inspektora pracy.

Co ciekawe, wszelkie koszty, które wynikają z konieczności przestrzegania zasad BHP ponosi pracodawca. Obciążanie nimi pracowników jest niedopuszczalne. Jeżeli zatrudnia on ponad 100 pracowników, musi utworzyć służbę BHP. Będzie ona pełnić funkcje doradcze oraz kontrolne. Posiadając kadrę liczącą mniej niż 100 osób, zadania w tym zakresie należy powierzyć pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Mniejszy pracodawca może wykonywać je sam, ale tylko wtedy, gdy odbędzie odpowiednie szkolenie. Wyjątek od tego jest w przypadku, kiedy spełnia on wymagania kwalifikacyjne do tej służby.

BHP z punktu widzenia pracownika

Nie tylko pracodawca ma nałożone na siebie dodatkowe obowiązki związane z BHP, ale pracownicy również. Co ciekawe, Kodeks pracy nie stanowi katalogu zamkniętego, co oznacza, że regulamin pracy może je rozwijać, konkretyzować, a nawet dodawać nowe. Pracownik jest na pewno zobowiązany do:

– poznania i przestrzegania zasad BHP,

– przejścia obowiązkowego szkolenia,

– świadczenia pracy zgodnie z przepisami,

– dbania o dobry stan urządzeń oraz o porządek,

– stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,

– poddawania się obowiązkowym badaniom lekarskim,

– informowania przełożonego o nieprawidłowościach,

– współdziałania z innymi w zakresie obowiązków dotyczących BHP.

Nieprzestrzeganie tych zasad może skutkować upomnieniem, naganą, a także karą pieniężną. Rażące lekceważenie przepisów to podstawa do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Dlatego warto poświecić trochę czasu higienie w pracy/w firmie, by potrafić zachować się odpowiednio w każdej sytuacji i nie narażać się na zwolnienie oraz związane z tym nieprzyjemności.

Co to jest ergonomia pracy?

Jest to dziedzina nauki, której głównym przedmiotem zainteresowania stało się zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy. Dąży do tego, by pracownik mógł wykonywać swoje obowiązki jak najefektywniej, przy jak najmniejszym wpływie tychże obowiązków na jego zdrowie. Ma ona za zadanie między innymi wyeliminować choroby zawodowe. Dzieli się na koncepcyjną (zaplanowanie odpowiedniego miejsca pracy) i korekcyjną (przystosowanie istniejącego już miejsca pracy do pracowników). Dzięki niej praca może stać się wydajniejsza i jednocześnie dostosowana do potrzeb i możliwości konkretnego człowieka, mającego ją wykonywać.

Nasi Partnerzy

Sklep z markowymi narzędziami Tooles.pl Suplementy i tabletki na włosy od eNaturalnie.pl Kamieniołomy  - importer kamieni półszlachetnych